Outlook4Gmail 5.1.2.4052

Outlook4Gmail 5.1.2.4052

Scand LLC – 10,1MB – Shareware –
Outlook4Gmail is a must-have Outlook add-in that provides easy synchronization of your Outlook and Gmail accounts.
The add-in supports synchronizing of Outlook and Google contacts with maximum details: Name, Company, Phones, Emails, Addresses, Dates, Persons, Notes, Contact Picture, Categories and Google Groups, etc. You can sync or update either Outlook or Gmail contacts storages (one-way synchronization) or choose to update both storages simultaneously (two-way synchronization).

Tổng quan

Outlook4Gmail là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Scand LLC.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Outlook4Gmail là 5.1.2.4052, phát hành vào ngày 10/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/06/2011.

Outlook4Gmail đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,1MB.

Outlook4Gmail Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Outlook4Gmail!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Outlook4Gmail cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Scand LLC
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại